Skupiny oprávnění

Skupina Popis Věková hranice
AM Opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. 15 let
A1 Opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 ccm a o výkonu nejvýše 11 kW. 16 let
A2 (s omezením) Opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 35 kW nebo poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg. 18 let
A (neomezené) Opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj. 24 let
B Opravňuje k řízení motorových vozidel jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 Kg. 18 let
B+E Opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo nepřevyšující 3.500 kg. 18 let
C Opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3.500 kg 21 let
C+E Opravňuje k řízení jízdních souprav složené z skupiny C a přípojného vozidla převyšující 750 kg 21 let
T Opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo 17 let